Cíle služby       

Hlavním cílem CHD je podpořit uživatelky k hledání optimálního řešení své současné situace, tak, aby byly schopny z dlouhodobého hlediska fungovat bez pomoci sociálních služeb či podpory sociálního systému. Je přitom nutné, aby při hledání řešení vycházely ze svých osobních možností, schopností a zkušeností, protože jedině tak budou schopny ve svém dalším životě fungovat bez pomoci druhých.

 

Hlavní cíl je naplňován dílčími cíly služby, které vycházejí především z individuálních plánů jednotlivých uživatelek služby. Dílčí cíle jsou sestaveny s ohledem na dosavadní zkušenosti naší služby a nastavují základní kritéria plnění hlavního cíle, nezobrazují však všechny aspekty spolupráce mezi uživatelkou a pracovníky.

Stanovené dílčí cíle služby:

  1. podpořit uživatelky při hledání a získání vlastního bytu či pronájmu trvalejšího charakteru, aby nebyly opakovaně závislé na zařízení sociálních služeb a tím vytvořily stabilnější prostředí i pro své děti
  2. podpořit uživatelky, aby aktivně řešily i přidružené problémy v souvislosti se získáním nového bydlení jako prevenci ztráty bydlení
  3. podpořit uživatelky, aby uměly uplatnit své zákonné nároky a práva a to nejen za asistence pracovníků CHD, ale v co největší míře samostatně
  4. podpořit ty uživatelky, které mají soudem určený soudní dohled nad péčí o své dítě/děti, aby rozvíjely své rodičovské kompetence a dokázaly vytvořit standardní zázemí pro vývoj svého dítěte/svých dětí

 

Způsob hodnocení dosažených cílů

K hodnocení dosažených cílů dochází 1x ročně v rámci porady zaměstnanců, kdy jsou vyhodnocovány závěrečné dotazníky o kvalitě poskytovaných služeb, dochází k zhodnocení dosažení jednotlivých cílů, které si uživatelka zvolila v rámci individuálního plánování a statistických údajů z programu Azylák. Podklady pro hodnocení připravují klíčoví pracovníci a sociální pracovník zařízení. Celkové hodnocení dílčích cílů a zhodnocení naplňování hlavního cíle služby je předloženo ředitelce FCH Prachatice. Výsledky hodnocení slouží jako podklad pro zkvalitnění služby, na jeho základě lze službu přizpůsobit tak, aby odpovídala na stanovené cíle, například úpravami metodik práce s cílovou skupinou, upravením domovního řádu či pravidel zařízení.