Lednové novinky

Lednové novinky

Přinášíme přehled akcí, které proběhly v naší charitě v prvním měsíci tohoto roku. 

Začátek roku 2019 byl pro Farní charitu Prachatice tradičně ve znamení Tříkrálové sbírky. Ta byla zahájena žehnáním koledníkům, které proběhlo 1. ledna 2019 v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Koledování skončilo s krásnou výslednou částkou 393 279,00 Kč. V Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi se konala 12. ledna 2019 k této příležitosti akce Tři králové, kde si maminky s dětmi povídaly o Třech králích, jejich poselství a poslání v dnešní době. Na středu 16. ledna 2019 bylo na stejném místě připraveno Poděkování koledníkům, kde na koledníky čekal krátký programu a občerstvení. Na rozloučenou a závěr Tříkrálové sbírky jsme si všichni společně zazpívali koledu a popřáli vše dobré v novém roce. Jako vzpomínka na letošní sbírku a poděkování všem, kteří se do sbírky zapojili, plánujeme dárek do programu, který připravuje prachatická farnost při Slavnostech J. N. Neumanna v sobotu 22. června 2019 v Prachaticích. Jedná se o pohádku „A pak se to stalo“ v podání divadelní skupiny PNUtí.

 

V Domě sv. Petra pro muže v Záblatí si ubytovaní klienti v rámci Gastronomického odpoledne uvařili milánské špagety. Druhou akcí byla poutavá přednáška o vyhlídkových letech balónem a zážitcích z tohoto létání.

 

Pozvánka na únor – Karneval pro děti se uskuteční v sobotu 16. února 2019 od 15,00 hodin v Charitním domově pro matky s dětmi v Prachaticích.

Karneval.

Související galerie