Ohlédnutí za zářím 2018

Přinášíme přehled akcí, které se u nás v tomto měsíci uskutečnily.

V Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi se začátkem září konala v duchu rozloučení s prázdninami výroba Charitních palačinek se zmrzlinou, kdy se do výroby zapojily všechny uživatelky se školními dětmi. Proběhly rozhovory se školní tématikou a dětem byl popřán úspěšný nový školní rok. Při motivačním programu Vítání podzimu si děti nakreslily černou tuší kmen stromu a za pomocí brčka vyfoukávaly větvičky stromů, tato technika je velice bavila a chtějí si jí brzy zopakovat. Koncem měsíce se děti s radostí pustily do Výroby podzimních dekorací a vyrobily několik věnců z přírodních materiálů, které pak různě naaranžovaly po azylovém domě.  Při posledním motivačním programu v měsíci září, kterým byl Duchovní program, se děti dozvěděly zajímavosti o Českém knížeti Václavovi.

Také v Domě sv. Petra pro muže připravili pro uživatele sociální služby Rozloučení s létem. Tentokrát společně opékali buřty a každý z přítomných si připravil nějaké překvapení. Nejvíce zaujalo vtipné vystoupení a dále ukázka nálezu obrovské pýchavky velké.

Dne 27. září jsme si v azylových domech připomněli Den charity. Při této příležitosti se konal Den otevřených dveří a v obou azylových domech byly připravené výstavy fotografií „Ze života azylového domu“.