Poslání služby, rozsah služby

 

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (dále jen CHD) je pobytové azylové zařízení, které poskytuje všechny základní činnosti dané § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Identifikátor 1833120.  CHD pomáhá matkám s dětmi a případně i samostatným ženám, které musely svůj domov opustit z důvodu domácího násilí.

Zařízení poskytuje ubytování na přechodnou dobu (obvykle na 6 měsíců), podmínky pro přípravu stravy, podmínky pro zajištění osobní hygieny, základní sociální poradenství, pomoc a ochranu oprávněných práv a zájmů uživatelky služby.  Je možné zajistit i doprovod na úřady či jiné instituce, v případě, že to situace vyžaduje.

Posláním charitního domova je podporovat uživatelky v nepříznivé životní situaci, spojené se ztrátou bydlení a nabídnout jim prostor pro aktivní řešení jejich tíživé situace tak, aby se v co možná nejkratším čase mohly zařadit zpět do většinové společnosti.

Cílem je, aby se uživatelka prostřednictvím naší služby navrátila nebo alespoň přiblížila návratu do běžného způsobu života.

 

Veřejný závazek

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi pomáhá matkám s dětmi, samostatným ženám, které ztratily bydlení zejména v důsledku rozvodu či rozchodu s partnerem/partnerkou, nebo díky finanční krizi spojené s dlouhodobou nezaměstnaností, mají problémy mezigeneračního soužití v domácnosti, upadly do dluhové pasti, zažily domácí násilí či byly nuceny k prostituci. Zavazujeme se poskytnout uživatelkám dostatek času, prostoru i podpory, která jim pomůže najít řešení nastalé situace.