Zásady poskytované služby

 

Služba poskytuje dle zákona o sociálních službách základní činnosti a ostatní služby, tzv. fakultativní. Všechny vymezené služby jsou osobám poskytovány dle smluvních podmínek.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – zařízení neposkytuje stravu, ale vytváří podmínky pro přípravu stravy. Uživatelkám je k dispozici společná kuchyně vybavená základními kuchyňskými elektrospotřebiči. Uživatelky mají možnost vypůjčení kuchyňského inventáře a využít v případě potřeby i rad pracovníků, případně požádat o pomoc s vařením.
  • poskytnutí ubytování - standardní doba pobytu je 3 měsíce s možností prodloužení smlouvy na dobu 6 měsíců. Smlouvy jsou prodlužovány na základě hodnocení pracovníků zařízení ve vztahu k efektivnosti služby a spolupráce uživatelů na řešení situace. V ojedinělých případech lze pobyt prodloužit i na dobu nad 6 měsíců, nejvýše však na 12 měsíců. Uživatelkám je k dispozici samostatný, uzamykatelný pokoj, ostatní prostory jsou společné (koupelna, dětský mycí kout, kuchyň, společenská místnost, sušárna). Uživatelé za pobyt hradí zákonem stanovený poplatek. Pokoje i ostatní prostory jsou vybaveny základním nábytkem a spotřebiči.
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí s cílem umožnit uživatelkám vyřešit nastalou situaci, která vedla k vyhledání a využití služby azylového domu a pomoci jí i s přidruženými problémy, které musí řešit (např. pomoc s hospodařením s penězi, pomoc při vedení domácnosti (např. vaření) a péčí o děti, doprovod k lékařům, do školských zařízení, na úřady, k soudům (pouze jako psychická podpora), atd.

 

Ostatní služby (fakultativní služby):

  • Možnost úschovy cenností (dokumenty, peníze, šperky apod.) – tuto službu může zařízení poskytnout na vyžádání uživatele, vždy je sepsán souhlas s uložením cenin
  • Využití soukromých elektrospotřebičů na pokoji

 

Nad rámec a mimo běžně poskytované základní činnosti a fakultativní služby může Farní charita Prachatice poskytnout svým uživatelům i materiální pomoc, která se řídí samostatnou Metodikou pro poskytování materiální pomoci

Materiální pomoc – je určená uživatelkám, které se ne vlastní vinou náhle ocitly bez finančních prostředků. V rámci pomoci můžeme zajistit potraviny, hygienické a čisticí prostředky a ošacení. Pomoc je posuzována individuálně a s ohledem na efektivnost poskytnuté pomoci tak, aby pomoc nebyla zneužívána.