Cíle

  • dosáhnout toho, aby určité procentoživatelů získalo nové bydlení (podnájem či vlastní byt)
  • dosáhnout toho, aby určité procento uživatelů získalo zaměstnání
  • dosáhnout toho, aby určité procento uživatelů navázalo nové či dřívější sociální kontakty
  • dosáhnout toho, aby při řešení nepříznivé sociální situace uživatelů míra podpory převažovala nad mírou přímé pomoci

Vyhodnocení cílů

  • Dlouhodobé cíle budou průběžně hodnoceny nejméně po každých 5 letech.
  • Krátkodobé cíle budou hodnoceny na konci kalendářního roku statistickými ukazateli.