Cílová skupina

  • osoby bez přístřeší
  • osoby v krizi
  • etnické menšiny
  • Věková kategorie klientů: 18 - 64 let
  • Počet lůžek: 13

Do zařízení nemohou být přijati:

  • muži mladší 18 let
  • osoby se specifickými potřebami, které nemohou být nabízenou službou naplněny (např. těžce zdravotně postižené osoby, zejména imobilní, nevidomé, těžce mentálně postižené a s těžkými psychickými a duševními poruchami)
  • osoby požadující ubytování v jednolůžkovém pokoji
  • osoby pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek
  • osoby, jež jeví sklony agrese (výhrůžky, vulgární slovník doplněný o křik, fyzické násilí) a ohrožují svým chováním sebe či druhé