Ohlédnutí za lednem 2017

Ačkoliv je leden v Charitě vnímán hlavně jako měsíc spojený s realizací Tříkrálové sbírky, proběhly zde i jiné drobné akce.

Dne 7. 1. 2017 se uskutečnil další z kurzů vaření, jehož náplní tentokrát byla příprava kynutých langošů. Při minimálních nákladech zde bylo upečeno oblíbené a levné jídlo. Kurz vedl zkušený kuchař z řad uživatelů za dohledu pracovníka DSP.

 Dne 30. 1. 2017 proběhla od 13 hodin ve společenské místnosti DSP odborná přednáška zaměřená na novelu zákona 108/2006 Sb., speciálně na dávky hmotné nouze. Přednášejícími byly referentky Úřadu práce v Prachaticích paní Hodinová a paní Filipčíková. Účastníci získali aktuální informace o změnách v poskytování dávek hmotné nouze.