Informace z Registru

 

Druh služby: azylové domy

Identifikátor služby: 4620965

Forma poskytování: pobytová

Kapacita: počet lůžek: 13

Místo poskytování: Dům sv. Petra pro muže, Záblatí 38, 384 33 Záblatí

Cílová skupina:

  • osoby bez přístřeší
  • osoby v krizi
  • etnické menšiny

Věková struktura cílové skupiny: 18 – 64 let

Poskytovaná od: 1.1.2006

Poslání:

Posláním Domu sv. Petra pro muže je provázet člověka, který se ocitl bez přístřeší, a poskytnout mu čas, prostor a podporu při řešení jeho nepříznivé životní situace, která byla způsobena ztrátou bydlení, zaměstnání či sociálních kontaktů.  Kromě ubytování a zajištění podmínek pro stravování nabízíme pomoc či podporu při obhajobě jeho práv, při hledání nového bydlení, zaměstnání, při navazování sociálních kontaktů. Po dobu pobytu nabízíme rozmanité aktivity, které mají napomoci k začleňování člověka do běžného života.

Azylový dům se nachází v obci Záblatí u Prachatic v budově bývalé fary vedle kostela. Je zde zabezpečena dopravní obslužnost, obchod i pobočka České pošty. Součástí azylového domu jsou hospodářská stavení a pastviny pro chov drobného zvířectva.