Poskytované služby a ceník

Mezi poskytované služby patří:

a) vytvoření podmínek pro zajištění stravy

b) ubytování

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
 • umožnění celkové hygieny těla
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního i ložního prádla

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Ceník

Ceník je sestaven dle § 22 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 505/2006:

 • dospělá osoba 120,-Kč/ kalendářní den

Provozní doba:

Základní činnosti a) – b) jsou poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně, ostatní základní činnosti a ostatní služby v době od 7:30 do 19:30 hod.    

Ostatní služby:

 • základní poradenství
 • krizová intervence – pomoc uživatelům v okamžiku osobní krize - pracovníci poskytují v případě potřeby osobní rozhovor s uživatelem, který má za cíl uklidnit ho a poskytnout mu prostor pro vyjádření jeho pocitů a emocí.
 • doprovod a podpora při jednání na úřadech
 • volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností, zájmové a kulturní činnosti
 • dobrovolná pracovní činnost

Dobrovolná činnost v azylovém domě je zcela ponechána na vůli uživatele, který se sám rozhodne, zda se chce svým umem, prací, námětem nebo radou dobrovolné činnosti účastnit, či nikoli. Činnost v azylovém domě není podmíněna žádnou návaznou činností. O ukončení dobrovolné činnosti se uživatel rozhodne sám. Uživatelé mají možnost se zapojit do úklidu společných a hospodářských prostor, do péče o drobné domácí zvířectvo, do zahradních a pozemkových prací, v zimě do úklidu sněhu apod.

 • zprostředkování pracovních příležitostí ve spolupráci s úřady práce

FAKULTATIVNÍ (volitelné) služby

PLACENÉ

 • Používání uživatelových osobních elektrospotřebičů (televizor, počítač, radiopřijímač)

                                                                                                                                  50,-- Kč/měsíc

 • Internet přijímaný uživatelovým osobním přístrojem s poskytnutím hesla pro farní charitu

                                                                                                                                  50,-- Kč/měsíc

 • Prací prostředek pro vyprání uživatelova osobního prádla         - 1 odměrka   10,-- Kč
 • Využití služebního vozidla řízeného zaměstnancem                                  3,-- Kč/kilometr

Vyúčtování placených fakultativních služeb bude uživatelům vystaveno vždy jedenkrát za kalendářní měsíc.

NEPLACENÉ

 • Používání elektrospotřebičů ve vlastnictví farní charity (televizor, počítač, chladnička)
 • Použití jízdního kola, sportovního náčiní nebo stolních her ve vlastnictví farní charity
 • Internet přijímaný počítačem ve vlastnictví farní charity
 • Možnost použití služebního telefonu pro vyřízení úředních záležitostí
 • Potravinová pomoc, materiální pomoc, hygienické prostředky
 • Úschova cenin nebo věcí