Slavnostní otevření „Multikulturního prostoru pro Záblatí“

Dne 24. 11. 2014 se ve Farní charitě Prachatice v Domě sv. Petra pro muže v Záblatí (DSP) uskutečnilo slavnostní otevření „Multikulturního prostoru pro Záblatí“.

Tento projekt byl realizován z Programu rozvoje venkova ČR ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Na realizaci projektu dohlížela místní akční skupina Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ se sídlem v Malenicích.

Projekt poslouží jako multikulturní místnost pro pořádání vzdělávacích, sportovních, kulturních a společenských akcí pro uživatele azylového domu a také pro veřejnost.

Projekt „Multikulturní prostor pro Záblatí“ bude přispívat k udržení kvality života na venkově a napomůže k otevření sociálního zařízení směrem k veřejnosti.

Slavnostního otevření se zúčastnila řada hostů z řad Městské charity České Budějovice a dalších farních a oblastních charit, dostavili se zástupci obce Záblatí i pracovníci sociálních odborů a úřadů práce. Navštívil nás také otec P. Mgr. Pavel Šimák, který se problematice bezdomovectví dlouhodobě věnuje a stál u zrodu charitní činnosti v našem regionu.

Během slavnostního otevření si přítomní návštěvníci prohlédli prostory DSP včetně přilehlého hospodářství a vyslechli základní informace o provozu azylového zařízení. Následovalo svědectví o počátcích charitní činnosti od otce Pavla Šimáka, které bylo spojené se slavnostním požehnáním. Po skončení obřadu nás paní Kateřina Stejkozová seznámila s historií obce Záblatí a lidé měli možnost nahlédnout do záblatské kroniky. Prostor ke svědectví dostali také uživatelé azylového domu, kteří svými životními příběhy oslovili všechny přítomné. Na závěr bylo pohoštění a volná diskuze.