Žádost o poskytnutí sociální služby - ke stažení ZDE

Smluvní podmínky:

            Všechny služby poskytujeme na základě písemné smlouvy s uživatelem, změna v průběhu poskytování služeb je možná. 

Informace pro zájemce o službu:

  • Zájemce nás může kontaktovat - telefonicky, osobní návštěvou, písemně, prostřednictvím druhé osoby (např. pracovníky MěÚ, pracovníky jiného azylového domu, příbuznými atd.).
  • Před přijetím do zařízení je možno sjednat kontaktní schůzku, při které je zájemce o službu seznámen s provozem, cíli, posláním a všemi podmínkami poskytování služby. Pracovník zjišťuje aktuální situaci uživatele a jeho potřeby, přičemž ověřuje, zdali je zařízení schopno naplnit potřeby uživatele. Při jednání se zájemcem o službu jsou respektována jeho osobnostní specifika.
  • O příjmu do zařízení rozhoduje tým pracovníků.