Duhová bublina

Duhová bublina je projekt, na kterém  spolupracujeme s firmou HENKEL ČR. Jedná se o  materiální pomoc rodinám s  dětmi, kterým jsou distribuovány hygienické balíčky.
 

Projekt Duhová bublina byl firmou HENKEL ČR schválen v roce 2010, kdy nám byla poskytnuta materiální pomoc v podobě čistících a hygienických potřeb pro rodiny s dětmi, které jsou na hranici chudoby či pobírají dávky hmotné nouze. Většinou se jedná o rodiny, kde dlouhodobě nemůže získat práci min. jeden z rodičů z důvodů nízkého vzdělání, malých pracovních zkušeností, pomalého pracovního tempa, slabých komunikačních dovedností apod. Fakt, že nemohou získat práci a jsou závislí na sociálních dávkách, které se jim zmenšují, vede rodiče často k tomu, že se dostávají do dluhové pasti. Skutečnost, že nemají na úhradu nájmů a základních potřeb rodiny (potraviny, hygiena), řeší rychlými půjčkami a překlenovacími úvěry. Prakticky však nemohou splácet a tak se dostávají k exekutorům, kteří jim část ze sociálních dávek odebírají a tím se jim opět sníží příjem rodiny. Tento stav u některých trvá delší dobu, u mnohých se začíná vyskytovat až nyní (dosud byli samostatnými, ale po ztrátě zaměstnání situaci řeší takto).

Materiální pomoc je distribuována podle základních pravidel a pouze v tom případě, kdy je splněna podmínka potřebnosti. Na projektu spolupracujeme i se sociálním odborem při MÚ a OÚ.

Cíl projektu:

Cílem je umožnit rodinám s dětmi řádně pečovat o čistotu v rodině a udržet tak standardní hygienické návyky s použitím čistících a kosmetických výrobků firmy Henkel.

Zároveň distribuovat materiální pomoc i do ostatních sociálních zařízení, jako je azylový dům pro matky s dětmi, dětské domovy a jinam, kde by mohly ekonomické důvody bránit dětem v dodržování základních hygienických návyků.

Projekt aktuálně:

Do projektu bylo ke dni 1. prosince 2010 zapojeno více jak 70 domácností se 181 dětmi.

Součástí projektu byl i den dětí uspořádaný dne 4. prosince 2010 v prostorách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi. při něm se děti seznámili s pracovnicí sdružení Henkel Smile paní Ing. Petrou Halbichovou, která nám pomohla hygienické balíčky získat. Děti musely prokázat své dovednosti i vědomosti. Pokusili jsme se i vytvořit sochu ze sněhu, ale podařil se nám jen želví krunýř, nakonec došlo i na bubliny.

Fotogalerie

  • Více o projektu ZDE
Nebyly nalezeny žádné články.