Krabice od bot 2018

V letošním roce jsme byli opět podpořeni z akce Krabice od bot, kterou pořádal farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Volyni.

Jak akce probíhala?

Již během října a listopadu jsme připravili seznamy dětí, od nich případně jejich rodičů jsme zjišťovali, jaká přání děti mají. Děti si přály hlavně hračky, ale i knížky nebo oblečení. Zde ohledně správných velikostí pomáhaly i maminky. Ochotní dárci si přání rozdělili a následně odevzdali farářce Církve českobratrské evangelické paní Daniele Zapletalové Grollové ve Volyni vánočně zabalené dárky. Dárků byla nakonec tři plně naložená osobní auta, kterými byly dárky převezeny do Prachatic. Zde je pracovnice podle označení a seznamu rozdělily na dárky určené dětem z našeho Charitního domova pro matky s dětmi a pro děti z rodin, které spolupracují s terénním programem Most naděje.

V azylovém domě si děti dárky vybalily na Štědrý den pod vánočním stromečkem. Do rodin v terénu byly dárky rozvezeny v předvánočním týdnu a i zde udělaly mnoho radosti.

Dárci nezapomněli ani na muže z Domu sv. Petra v Záblatí a i oni dostali své dárky.

 

Poděkování:

Děkujeme všem ochotným lidem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce. Hlavní poděkování však patří milým dárcům, bez kterých by mnoho dětí nemělo „štědré Vánoce“.

 

Fotogalerie:

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi a Terénní program Most naděje