Pravidla TKS

Tříkrálová sbírka je celorepublikovou akcí Charity Česká republika a má svá jasná pravidla. Ke znovuobnovení této tradice došlo v roce 2000 a od té doby má svou neměnnou podobu.

VEDOUCÍ SKUPINKY:

  • má na viditelném místě průkazku s pověřením ke sbírce
  • na požádání předloží i svůj průkaz totožnosti (doporučený věk nad 18 let)

SKUPINKA:

  • VŽDY vybírá do zapečetěných plastových kasiček, které jsou opatřené logem Charity
  • koleduje na ulicích i u domů
  • koledníci nesmí vstupovat do obytných částí Vaší domácnost