Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2018

Od 1. ledna 2018 se opět po roce vydali koledníci Tříkrálové sbírky do ulic, aby šířili radostnou zvěst o narození Pána Ježíše. Do letošní sbírky se zapojilo 56 kolednických skupinek s 60 kasičkami a podařilo se jim vybrat celkovou 373 502,00 Kč.

Do Farní charity Prachatice se vrátí 65% z vykoledované částky, tzn. 242 776,30 Kč. Tyto prostředky budou použity na dofinancování námi poskytovaných sociálních služeb.

Jak váš příspěvek pomáhá?

Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo FCH Prachatice, 15 % využije na své projekty Diecézní Charita České Budějovice, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

 

Děkujeme všem, kteří s radostí přijali naše Krále a přispěli do kolednických kasiček.  Upřímné poděkování patří také obětavým koledníkům a vedoucím kolednických skupinek, kteří koledovali s velkým nasazením.