O Tříkrálové sbírce v roce 2015

Tříkrálová sbírka proběhla v letošním roce v Prachaticích a přilehlých obcích v období od 4. do 11. ledna. Vše začalo v neděli 4. ledna, kdy dostali tříkráloví koledníci při mši svaté požehnání od otce Josefa v kostele Povýšení sv. Kříže v Husinci a následně v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Pak vyšli do ulic šířit poselství štěstí, zdraví a pokoje. Pro koledníky bylo na neděli 11. ledna připraveno na prachatické faře poděkování, kde jsme si povídali o zážitcích z koledování a strávili příjemné odpoledne. Letošní rok má sbírka krásný výsledek. Celková vykoledovaná částka činí 312 320,00Kč, což je cca o 70. 000,00 Kč více než loni. Farní charita Prachatice použije získaný výtěžek na podporu svých služeb (tj. pro Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, Terénní program Most naděje a Dům sv. Petra pro muže v Záblatí). Část peněz bude jako tradičně darována prachatickému Hospici. Za tuto krásnou částku vděčíme dohromady 52 skupinkám Tří králů, kteří se vydali koledovat a pomohli nám tak s udržováním křesťanské tradice spojené s použitím vybraných prostředků na dobročinné účely.

Naše poděkování patří dětem, vedoucím skupinek a všem pomocníkům, kteří při přípravě a realizaci přiložili ruku k dílu. Děkujeme a věříme, že nám zachováte přízeň i v dalších letech.

 
TÍMTO DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA SBÍRCE PODÍLELI I VŠEM, KTEŘÍ BYLI OCHOTNI FINANČNĚ PŘISPĚT.

 

 

Oceňuji nasazení koledníků, děkuji i za klienty

Oceňuji nasazení koledníků, děkuji i za klienty

"Tříkrálová sbírka se stala nedílnou součástí začátku nového kalendářního roku v naší zemi. Na to jsme, myslím, všichni hrdí," říká v rozhovoru ředitel Charity ČR Lukáš Curylo, který se koledování aktivně zúčastnil s ostravskými kolegy a s rodinnými příslušníky.

Koledování

V pondělí 5. ledna 2015 probíhalo koledování Tří králů v obcích Pěčnov a Záblatí na Prachaticku.