Na co bude použit výtěžek sbírky v roce 2011?

Název projektu:

Částka (v procentech na jednotlivé projekty), cíl a obsah projektu:

Dům sv. Petra pro muže, Záblatí

30%; nákup služebního automobilu (přidáme převod TKS z roku 2010);automobil slouží pro přepravu osob i materiálu do zařízení v obci, kde je nedostačující dopravní dostupnost; zároveň zajišťuje v rámci poskytované služby dojezd pro žadatele do přilehlých měst a obcí

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, Prachatice

30%; podpora provozu zařízení;prostředky budou použity na nákup inventáře, materiálu a služeb, které zlepší a zkvalitní poskytované služby (např. nádobí, lůžkoviny apod.)

Most naděje – terénní program, Prachatice

30%; podpora osob, které se ocitly v krizové situaci; prostředky budou použity na nákup materiálu (potravin, léků, hygieny…), pro osoby v hmotné nouzi, zejména pro osoby, které se ocitly zcela bez prostředků.

Hospic sv. J.N.Neumanna, Prachatice

10%; podpora provozu zařízení; prostředky budou použity na provozní náklady spojené s udržením zařízení pro osoby, jež vyžadují paliativní péči.