Na co bude použit výtěžek sbírky v roce 2012?

Název projektu:

Částka (v procentech na jednotlivé projekty), cíl a obsah projektu

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, Prachatice (azylový dům)

25%; podpora provozu zařízení; prostředky budou použity na zkvalitnění poskytované služby (např. inventář zařízení, drobné úpravy prostor…).

Dům sv. Petra pro muže v Záblatí (azylový dům)

25%; podpora provozu zařízení; prostředky budou použity na zkvalitnění poskytované služby (např. inventář zařízení, drobné úpravy prostor…).

Most naděje, Prachatice (terénní program)

25%; podpora osob, které se ocitli v krizové situaci; prostředky budou použity na nákup materiálu a věcí osobní potřeby osobám, které se ocitly zcela bez prostředků, upřednostněny budou rodiny s nezletilými dětmi.

Hospic sv. J.N.Neumanna, Prachatice

15%; podpora provozu zařízení; prostředky budou použity na provozní náklady spojené s udržením zařízení pro osoby v paliativní péči.

Mimořádné události – materiálně-technické zázemí

10%; zajištění materiálně-technického zázemí pro mimořádné události (např. povodně, požáry…); prostředky budou použity na nákup základních potřeb a materiálu pro účinnou pomoc při řešení mimořádných událostí zejména na území ORP Prachatice.