Na co bude použit výtěžek sbírky v roce 2013?

Název projektu:

Částka (v procentech na jednotlivé projekty), cíl a obsah projektu

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, Prachatice (azylový dům)

20% - cílem je podpořit zkvalitnění materiálně-technického zázemí služby a podpora provozu této služby, která poskytuje v průběhu roku azylové bydlení více jak 30 matkám a cca 50 dětem.

Dům sv. Petra pro muže v Záblatí (azylový dům)

20% - cílem je podpořit zkvalitnění materiálně-technického zázemí služby a podpora provozu této služby, která poskytuje azylové bydlení více jak 40 mužům bez přístřeší.

Most naděje, Prachatice (terénní program)

20% - cílem je podpořit provoz služby terénního programu a podpořit konkrétní uživatele služby, kteří se ocitnou ne vlastní vinou bez prostředků a budou potřebovat jednorázovou pomoc např. v podobě nákupu základních potravin, otopu apod..

Hospic sv. J.N.Neumanna, Prachatice

5% - podpora provozu zařízení; prostředky budou použity na provozní náklady spojené s udržením zařízení pro osoby v paliativní péči.

Farní charita Prachatice (rozvoj organizace)

35% - v roce 2013 chceme zaregistrovat novou sociální službu péče – pečovatelskou službu, výtěžek z TKS 2013 by sloužil na rozvoj této nové služby.