O Tříkrálové sbírce v roce 2016

Tříkrálová sbírka proběhla v letošním roce v Prachaticích a přilehlých obcích v období od 2. do 13. ledna. Vše začalo v neděli 3. ledna, kdy dostali tříkráloví koledníci požehnání od otce Josefa při mši svaté v kostele Povýšení sv. Kříže v Husinci a následně v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Pak vyšli do ulic šířit poselství štěstí, zdraví a pokoje. Pro koledníky bylo na neděli 17. ledna připraveno na prachatické faře poděkování, kde si ještě popovídali o zážitcích z koledování a strávili příjemné odpoledne při hrách. Letošní rok má sbírka krásný výsledek. Celková vykoledovaná částka činí 313 601,00Kč, což je o 1 281,00 Kč více než loni. Farní charita Prachatice použije získaný výtěžek na podporu svých služeb a projektů. Za tuto částku vděčíme celkem 59 skupinkám Tří králů, kteří se vydali koledovat a pomohli nám tak s udržováním křesťanské tradice spojené s použitím vybraných prostředků na dobročinné účely.

Naše velké poděkování patří samozřejmě dárcům, ale i dětem, vedoucím skupinek a všem pomocníkům, kteří při přípravě a realizaci přiložili ruku k dílu. Děkujeme a věříme, že nám zachováte přízeň i v dalších letech.

 
TÍMTO DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA SBÍRCE PODÍLELI I VŠEM, KTEŘÍ BYLI OCHOTNI FINANČNĚ PŘISPĚT.
 
 
 
 
 
 
 
Nebyly nalezeny žádné články.