Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2017

Od 2. ledna 2017 se opět po roce vydali koledníci Tříkrálové sbírky do ulic, aby šířili radostné zvěsti o narození Pána Ježíše. Do letošní sbírky se zapojilo 58 kolednických skupinek s 65 kasičkami a podařilo se jim vybrat celkovou částku 304 163,-Kč.

Do Farní charity Prachatice se vrátí 65% z vykoledované částky, tzn. 197 705,95 Kč. Tyto prostředky budou použity na dofinancování námi poskytovaných sociálních služeb.

Jak váš příspěvek pomáhá?

Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo FCH Prachatice, 15 % využije na své projekty Diecézní Charita České Budějovice, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

 Děkujeme všem, kteří přispěli do kolednických kasiček a vstřícně naše Krále přijali.  Upřímné poděkování patří také obětavým koledníkům a jejich vedoucím, kteří i přes nepřízeň počasí koledovali s velkým nasazením.

  • Jak byla která skupinka úspěšná, se můžete podívat zde.
  • Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné články.