Jana Schwarzová

  • Tel.: 731 604 442

Organizace:


Seznam zařízení:

Dům sv. Petra pro muže - ředitelka, statutární zástupce Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi - ředitelka, statutární zástupce Terénní program Most naděje - ředitelka, statutární zástupce, vedoucí služby

Seznam služeb:

Sociální poradenství muži - ředitelka, statutární zástupce Ubytování muži - ředitelka, statutární zástupce Sociální poradenství matky - ředitelka, statutární zástupce Ubytování matky - ředitelka, statutární zástupce Most naděje - ředitelka, statutární zástupce, vedoucí služby