pracovník v sociálních službách Dům sv. Petra


Organizace:


Seznam zařízení:

Dům sv. Petra pro muže - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb:

Ubytování muži - pracovník sociálních služeb