Sociální poradenství matky


  • Tel.: 388 310 274, 731 604 441
 
Slunečná 1135, Prachatice, 383 01 Vedoucí služby: vedoucí služby Dům sv. Dominika Savia - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytování všeobecné informace v nepříznivé situaci Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Schwarzová - ředitelka, statutární zástupce vedoucí služby Dům sv. Dominika Savia - vedoucí zařízení sociální pracovník Dům sv. Dominika Savia - pracovník sociálních služeb