Sociální poradenství muži


  • Tel.: 388 310 979, 732 140 224
 
Záblatí 38, Záblatí u Prachatic, 384 33 Vedoucí služby: vedoucí služby Dům sv. Petra - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytování všeobecné informace v nepříznivé situaci Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Schwarzová - ředitelka, statutární zástupce vedoucí služby Dům sv. Petra - vedoucí zařízení sociální pracovník Dům sv. Petra - pracovník sociálních služeb