Ubytování matky


  • Tel.: 388 310 274, 731 604 441
 
Slunečná 1135, Prachatice, 383 01 Vedoucí služby: vedoucí služby Dům sv. Dominika Savia - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

Posláním Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi je poskytnout pomoc matkám s dětmi, těhotným ženám či ženám, které svůj domov musely opustit z důvodů domácího násilí a tím se ocitly bez přístřeší. Jsme pobytovým azylovým domem, které poskytuje všechny základní činnosti dané zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Především však chceme ženám i jejich dětem poskytnout čas, prostor a podporu pro vyřešení těžké životní situace.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Schwarzová - ředitelka, statutární zástupce administrativní pracovník - administrativní pracovník vedoucí služby Dům sv. Dominika Savia - vedoucí zařízení sociální pracovník Dům sv. Dominika Savia - pracovník sociálních služeb pracovník v sociálních službách Dům sv. Dominika Savia - pracovník sociálních služeb