Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

Počátkem ledna proběhne již pošestnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již pošestnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst v lednu opět vyjdou charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží z důvodu stáří, nemoci, hendikepu či své nedobré sociální situaci.

Ohlédnutí za listopadem v prachatické charitě

Dovolujeme si podělit se s Vámi o shrnutí akcí proběhlých v měsíci listopadu.

Národní potravinová sbírka v Prachaticích

Již potřetí proběhla v soboru 21. listopadu 2015 Národní potravinová sbírka. Ve více než 470 obchodech v České republice se podařilo vybrat celkem 228 tun trvanlivých potravin, které jsou určeny pro lidi v nouzi.

Výběrové řízení na pozici - pracovník v sociálních službách

Farní charita Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pozici: pracovník v sociálních službách pro Dům sv. Petra pro muže v Záblatí.

 

Národní potravinová sbírka 2015

V letošním roce proběhne třetí ročník Národní potravinové sbírky třetí listopadovou sobotu.

Výběrové řízení na pozici - projektový manažer, fundraiser

Farní charita Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pozici "projektový manažer, fundraiser".

 

Výběrové řízení na pozici - Pracovník v sociálních službách - Dům sv. Dominika Savia

Farní charita Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Pracovník v sociálních službách“ pro Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v Prachaticích

Ohlédnutí za říjnem 2015 v prachatické charitě

I v říjnu proběhlo v naší charitě několik zajímavých akcí.

Cenu Charity ČR obdrželo devět nominovaných

Cenu Charity ČR obdrželo devět nominovaných

Devět pracovnic a pracovníků Charit obdrželo 31. října letošní Cenu Charity ČR. Toto ocenění je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Slavnostní předávání proběhlo v rámci 24. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha v pražském Obecním domě.